-LoovusTundidesse on oodatud lapsed vanuses 3-8 aastat (erinevad rühmad).

Tunnid toimuvad vene keeles.

Kuutasu on 27 eur/kuu. Arve peab olema makstud jooksva kuu 10-ndaks kuupäevaks. Ettevõtte õppekavad on akrediteeritud Haridus- ja Teadusministeeriumi poolt. Vanematel on võimalik koolituste eest makstud tulumaksu tagasi saada. Lapsed, kes osalevad mitmes huviringis, või mitu last samast perest saavad allahindlust 10%. Samuti saab allahindlust 10%, kui maksta korraga poole aasta eest. Kui laps puudub tundidest haiguse tõttu rohkem kui 2 nädalat, siis järgmises kuus on kuutasu väiksem. See võrdub 8 eur x külastatud tundide arv. Näiteks, kui 4 tunni asemel laps külastas 1 tundi, siis järgmises kuus on vaja maksta 8 eur.

Õppeaasta alguses iga lapse vanemaga sõlmitakse leping. Selleks, et ringist lahkuda, peab lapsevanem kirjutama avalduse vähemalt 30 päeva enne kuud, millal laps enam tundides ei osale. Kui on olemas vabad kohad, saab ringi külastada ilma lepinguta, siis aga maksab üks tund 7 eur. Õppetööd ei toimu talve koolivaheajal. Vanemate soovil suve vaheajal toimuvad tunnid minirühmades.